Celliver 赛立维

 

生物反应瓶(Bioreactor)与外防护包装设计

为中国医疗产业赋能2020,各行各业进入弯道超车的时代,不仅仅是科技创新,更需要设计来提升人们对于科技的信心。悟与物设计为赛立维生物科技打造第二代生物反应瓶(Bioreactor)设计,不仅仅是提升品牌,更是要让医疗产品稳定好用

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 不止要用起来万无一失更要看起来足够安全

 

正如强壮的人,带来视觉上的安全感,产品亦是如此,不仅仅只是能用,更要一眼看上去“就是它了,看起来就很安全”内外兼修,赋予医疗产品全新定位