OMRON 欧姆龙

 

额温枪母婴方向设计

 

母婴方向概念设计,结合母婴人群分析,我们挖掘出更加有趣可爱的母婴方向,让儿童对于测量不再那么反感。


 

 

 

 

 

 

       
             

与宝宝互动

简单一键搞定

 
   
 只需按下测量按钮,就会随机跳出表情,吸引婴孩的注意力,让宝宝乐在其中,在乐趣中便完成了一次测量,不仅测量了体温,还能与宝宝产生正向的互动,更有欧姆龙技术加持,准确,有趣,省心 
  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

完整的产品是多个维度约束的结果

 

 

欧姆龙产品策略调研

 

 

 

 

more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

造型设计只是当代设计师的基本功

 

“扫晴娘”情感交互设计

       

一个不需要“智能”设备标签的互动设计

 

 

 

more